Velkommen til Viby Fællesråd

Denne hjemmeside er til information omkring de opgaver fællesrådet arbejder med lige nu, og informationer omkring fremtiden i vor område, herunder oplysninger om projekter i kommunalt regi.

Fællesrådet består af et bredt udsnit af organisationer i Viby området, og fungere som talerør for områdets beboere over for Aarhus kommune.
Derudover bidrager fællesrådet til, at informationer og debatoplæg når ud til borgerne.

Hvad arbejder vi med

 • Trafikal aflastning af Viby Torv
 • Påsætning af 2 ramper på motorvejen ved Ravnsbjervej/Ormslevvej
 • Bedre skiltning flere steder på Skanderborgvej
 • Etablering af højresvingbane ved Viby Stadion
 • Bedre busforbindelser mellem Viby og Holme/Højbjerg
 • Flere busstop på Skanderborgvej
 • Etablering af flere cykelstier
 • Bedre belysning på Viby Torv
 • Sikre fortsat fredeliggørelse af Lykkeholms Alle
 • Sikre udkørselsmulighed fra Åhave Parkvej til Åhavevej/Motorvejen in i retning af Aarhus
 • Forhindre flere udkørsler i Ormslevvej ved Viby Centret
 • Bevarelse af Kongsvang station
 • Netto på hjørnet af Viby Ringvej og Lykkeholms Alle
 • Ny Netto på Skanderborgveh
 • Ny detailbutik på Vilhelm Becks Vej
 • Ny detailbutik på Christian X’s Vej
 • Bevarelse af Søgaard
 • Arbejde for at forhindre at en koncertplads til 50.000 tilhørere bygges
 • Arbejde for at sikre bevarelse af Folkeinformation på Viby Bibliotek
Læs mere

Sidste nyt

Viby Ugen 2016

september 14th, 2016|0 Comments

I Viby Ugen finder du lokalhistorie, kunst, kor- og fællessang, virksomheds besøg, foredrag, sundhedstemaer og meget mere. Vær opmærksom på, at en del arrangementer kræver tilmelding. Læs mere om Viby Ugen ved at klikke på dette link www.vibyugen.dk eller […]

Viby i billeder

Viby Fællesråd

Viby Fællesråd dækker det område, der omfattede Viby Kommune, som den så ud indtil 1970, dækkende sognene Viby, Fredens og Ravnsbjerg.

Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole, erhvervsorganisation mm., der er hjemmehørende i ovennævnte område og hvis virksomhed falder inden for Viby Fællesråds formål.

Højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af 2 repræsentanter for hvert medlem af fællesrådet.

Viby Fællesråd ledes af et forretningsudvalg på 7 medlemmer, der sammensættes så det dækker så bredt som muligt ned hensyn til lokalområdet og medlemskreds.

Viby Fællesråds formål:

 • Sikre en god og effektiv dialog mellem lokalområdet og offentlige myndigheder
 • Skabe et fælles forum til fremme af behov og ønsker inden for lokalområdets udvikling samt for fritids-, trivsels- og miljøområderne til gavn for medlemmerne og beboerne i området.
 • Koordinere og/eller bistå med problemløsninger samt forhandle med offentlige myndigheder
 • Sikre bevarelse af Viby som et synligt område med egen selvstændig identitet
 • Sikre at de grønne områder udvikles med fokus på det æstetiske
 • Arbejde for at få lavet trafikale løsninger, der er til gavn for området specielt med hensyn til trafikmængde, støj og hastighed
 • Informere medlemmerne og beboerne i Viby om fælles initiativer og anliggender

Området

Viby Fællesråd dækker det område, der omfattede Viby kommune, som det så ud indtil 1970, dækkende sognene Viby, Fredens og Ravnsbjerg